حوالــــــــت

حوالت در معنی ظاهر، آن‌گونه که اهل لغت می‌گویند واگذار کردن چیزی، کسی و یا امری به دیگری است. اما در معنی باطن یا اصطلاحی، معلوم‌م نیست که چیست!؟ و غرض همین قسم اخیر است.

شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
آذر 89
1 پست