راه طلب

 

 

 

 

 

در راه طلـــــب پای فلــــــک آبلـه دارد          این وادی عشق‌ست و دوصد مرحله دارد

درد و غم ورنج‌ست وبلا، زاد ره عشق        هر مرحله صد گمشــــده این قافــله دارد

در راه بیـــابانِ جنون، عشـــق زند گام        کـــز چـــرخ شتابنده، فزون حوصـــله دارد

گر من نکنم شکوه ز شب های فراقت        از حوصـــــله من، شب هجران گــله دارد

دیوانه عشق‌ایم و چو گل، با رخ خندان       کز حـــلقه گیسوی تو، دل سلسـله دارد

از یاد تو، ای گل! همه شب بلبل جانم       گه نـــغمه و گه نــــاله و گه ولــــوله دارد

دل در طــلبِ وصل تو، ای ماه حجازی!        در کوی صفــا، رقص کــــنان هرولــه دارد

صدمرحله را عشق، به‌یک گام رود لیک       در هر قـدم این ره، چه کند صد تــله دارد

گر دست مرا، جاذبــه عشــــــق نگیرد        فریاد نـه جــــان زاد و نه دل راحـــله دارد

مدح رخ زیبــایِ تو، چون گــفت "الهی"        یک بوسـه از آن غنـچه خندان صــله دارد

"مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه ای"

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
محب ولایت

سلام علیکم سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها الگوی علم و عفت و عصمت و کرامت مبارک باد [گل]